Täismass
Täismass on veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja. Haagised jaotatakse täismassi põhjal järgmistesse kategooriatesse:

  • täismass kuni 750 kg – O1 kategooria (kerghaagis, pidurid pole kohustuslikud)
  • täismass 750 kg – 3500 kg – O2 kategooria (inertspidurid)
  • täismassiga 3500 kg – 10 000 kg – O3 kategooria (pideva toimega pidurid)

Registrimass
Haagisele riiklikul registreerimisel lähtuvalt konkreetse isiku soovist määratud mass, mis ei saa ületada haagise valmistaja poolt määratud täismassi. Sõiduki haakes võib vedada O1- või O2-kategooria kesktelghaagist järgmistel tingimustel:
Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.

Juhtimisõigused
Juhiloa B kategooria – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega või koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist.
Juhiloa C kategooria – veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.
Juhiloa D kategooria – sõitjate veoks ette nähtud sõiduk (üle 8 istekoha lisaks juhikohale) koos kerghaagisega .
Juhiloa E kategooria (s.h. BE,CE,DE) – auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B, C või D kategooriaga lubatust.